З метою комплексного розв’язання питань забезпечення безпечних умов  навчання і праці учасників навчально-виховного процесу та активізації діяльності навчального закладу з питань охорони праці з 24.04 по 28.04.2017 року було проведено в НВК Тиждень охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці в Україні  під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».
         Під час Тижня охорони праці:
-                     проведено  лінійку з висвітлення актуальних проблем охорони праці,  безпеки життєдіяльності учасників НВП, а також  мети, завдань, плану заходів Тижня    охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці;
-                     поновлено інформаційно-довідниковий куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
-                     виставка малюнків «Охорона праці очима дітей»;
-                     проведені бесіди для учнів старших класів про забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці;
-                     відбулося засідання батьківського комітету школи на тему « Як забезпечити здоровий психічний стан дітей у сім’ї» та батьківські збори у 8 класі на тему: «Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя у юнаків та дівчат»;
-                     в шкільній бібліотеці організовано виставку, присвячену Всесвітньому дню охорони праці;
-                     проведено усний журнал для учнів 8-11 класів «Молодь за безпечну працю»;
-                     проведено вікторину для учнів початкової школи «Безпека в запитаннях і відповідях».
28 квітня 2017 року на високому організаційному рівні пройшов Всесвітній  день охорони праці.


ЗВІТ
про проведення Тижня охорони праці
у Созонівському НВК з 24.04 по 28.04.2017 року

           На виконання Закону України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про охорону дитингства», Кодексу Цивільного захисту України, Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, Постанова КМ України №559 від 23.05.2001 року «Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників»  та Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006 «Про день охорони праці»,  відповідно до листів: першого заступника голови облдержадміністрації від 18.04.2017 року № 01-18/371/4 «Про організацію та проведення Дня охорони праці у Кіровоградській області», управління освіти
науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 21.04.2017 року № 01-12/348/2-8  «Про святкування  у 2017 році Всесвітнього Дня охорони праці в Україні під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці», начальника відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації  від 25.04.2017 року № 250/01-36 «Про святкування  у 2017 році Всесвітнього Дня охорони праці в Україні під девізом: «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці»  та у зв’язку з проведенням цілеспрямованої профілактичної роботи з учасниками навчально-виховного процесу, батьками учнів щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, привернення уваги до вирішення питань охорони праці в   закладі, забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці, наказу директора Созонівського НВК  від 04.04.2017 р. №98  « Про проведення тижня охорони праці» з 24 по 28 квітня був проведений Тиждень охорони праці в школі. У його підготовці і проведенні взяли участь всі учасники навчально-виховного процесу.
Мета проведення Тижня охорони праці: комплексне розв'язання питань забезпечення безпечних умов навчання і праці учасни­ків навчально-виховного процесу та активізація діяльності навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Для проведення Тижня охорони праці адміністрацією НВК було розроблено план-заходів. У ході проведення Тижня охорони праці всі заплановані заходи виконано.
            Під час підготовки до Тижня охорони праці  проведено ряд заходів:
-                      перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та     безпеки життєдіяльності;
-                        перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки  життєдіяльності;
-                     перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання;
-                      перевірено наявність інструкцій, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
-                     перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання;
-                      перевірено стан спортивного обладнання;
-                     перевірена наявність засобів колективного й індивідуального захисту працівників та учнів.
         У ході перевірки виявлено:
-                     стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовіль­ні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закла­дів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.2.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. №63;
-                     стан спортивного обладнання відповідає вимогам  безпеки життєдіяльності;
-                     медичними працівниками Бурковською Л.В., Лофицькою Н.Т. згідно графіку проводяться профілактичні медичні огляди учнів;  
-                     електромережа у навчальному закладі встановлена відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).
Під час Тижня охорони праці:
-                     проведено  лінійку з висвітлення актуальних проблем охорони праці,  безпеки життєдіяльності учасників НВП, а також  мети, завдань, плану заходів Тижня    охорони праці та Всесвітнього дня охорони праці;
-                     поновлено інформаційно-довідниковий куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
-                     виставка малюнків «Охорона праці очима дітей»;
-                     проведені бесіди для учнів старших класів про забезпечення реалізації конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умови праці;
-                     відбулося засідання батьківського комітету школи на тему « Як забезпечити здоровий психічний стан дітей у сім’ї» та батьківські збори у 8 класі на тему: «Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя у юнаків та дівчат»;
-                     в шкільній бібліотеці організовано виставку, присвячену Всесвітньому дню охорони праці;
-                     проведено усний журнал для учнів 8-11 класів «Молодь за безпечну працю»;
-                     проведено вікторину для учнів початкової школи «Безпека в запитаннях і відповідях».
         28 квітня 2017 року на високому організаційному рівні пройшов Всесвітній  день охорони праці під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці», в ході якого проведено відкриті уроки, зустрічі з представником управління Держпраці, головним спеціалістом сектору  звернення громадян та доступу до публічної інформації  Тарасенко Маріаною Василівною.  Було проведено   
-                     конкурс на знання основ законодавства про охорону праці для учнів 9, 10 класів;
-                     показ відеофільма з профілактики невиробничого травматизму, правил поведінки в побуті;
-                      екскурсію для учнів 5-7 класів на базові господарства, що розташовані на території Созонівської сільської ради  з метою ознайомлення зі створенення  безпечних умов праці на цих підприємствах.
Також під час тижня з охорони праці проведено рейд-перевірку з виконання учнями вимог безпеки життєдіяльності. У ході рейду-перевірки виявлено, що під час навчальних занять у спортивній залі,  комбінованій  майстерні, кабінеті інформатики перед початком уроків учителі проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності та контролюють їх дотримання учнями під час навчально-виховного процесу.

 28 квітня були підведенні підсумки щодо реалізації заходів Тижня охорони праці.
ПЛАН ЗАХОДІВ
Созонівського НВК
з нагоди Всесвітнього дня охорони праці
Тиждень охорони праці  з 24.04.17 по 28.04.2017 року

Дата
Заходи
Час і місце проведення
Відповідальні
24.04.2017р.
1. Лінійка. Оголошення плану заходів до Дня охорони праці.


2.Здійснити контроль за безпечною експлуатацією внутрішньо-будинкових систем газопостачання та електричних мереж і електроустановок,  безпечною експлуатацією  будівель, споруд та їх технічного стану. Оформлення акту.

3. Перевірка   стану   роботи   педагогів з питань        профілактики дитячого травматизму й захворюваності.

4.Нарада вчителів. Доведення звернення Оргкомітету та плану заходів з підготовки та проведення у школі Дня охорони праці. Ознайомлення з нормативно-правовими документами: Закони України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  «Про охорону дитинства»,  Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу, Постанова КМ України №559 від 23.05.2001 року «Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників».
8.1512.30


15.0016.00

Клименко Л.Б.,
педагог-організатор

Члени комісії згідно наказу

Члени комісії згідно наказу


Гришина Н.О., ЗДНВР
25.04.2017р.
1. Розміщення на сайті  школи звернення Оргкомітету та плану заходів з нагоди Дня охорони праці.

2. Перевірка своєчасності проведення інструктажів     

3. Психолого – педагогічний семінар «Нешкідливі та безпечні умови праці – запорука здоров’я працюючих»,   «Професійні захворювання – проблема глобального масштабу»

4. Засідання батьківського комітету школи
«Як забезпечити психічне здоров`я дітей в сімї?»

5. Батьківські збори в 8 класі «Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя у юнаків та дівчат».
протягом дня


12.30


16.00

17.0017.30


Криволапова В.Д., вч.інформ.


Члени комісії згідно наказу

Харченко І.О., практ. психолог
 Грищук М.В.,
ЗДВР


Щербина С.В.
 клас.керівник
26.04.2017р.

1. Виставка, присвячена Дню охорони праці «Запобігання професійним захворюванням»

2.Усний журнал для учнів 8 – 11 кл. «Молодь за безпечну працю».

3. Конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

4. Проведення тренінгу для педагогічного колективу «Будь здоровим, учителю»
протягом
дня

12.45.


15.00


15.00

Шкіл. бібліотек.
Барильченко Т.В.

Класні керівники


ДобровольськийІ.А.вч. образ.мистецтва

Гришина Н.О.,
ЗДНВР
27.04.2017р.

1. Вікторина для учнів початкової школи  «Безпека в запитаннях і відповідях».

2. Розміщення на шкільному сайті матеріалів проведення у школі Дня охорони праці.

3. Робота комісії з журналами оперативного громадсько-адміністративного контролю
14.00


протягом дня

16.00

Телятник В.В., керівник ШМО початкових класів
Криволапова В.Д.,
вч. інформатики

Члени комісії згідно наказу
28.04.2017р.
1. Проведення Всесвітнього  дня охорони праці (виховні години, зустрічі з представниками управління Держпраці).

2. Підведення підсумків Тижня. Видача наказу.
14.10-14.55


16.00
Класні керівникиАдміністрація школи

День охорони праці


На виконання листа відділу освіти Кіровоградської РДА 3 249\01-33 від 21.04.2016р та з метою запобігання стресів та їх потенційних наслідків на робочому місці 28 квітня 2016 року в Созонівському НВК пройшов День охорони праці під девізом «Стрес на робочому місці: колективний виклик». 

Відповідно до Плану заходів  було проведено відкриті уроки на тему « 28 квітня – Всесвітній день охорони праці», спрямовані на роз’яснення причин виникнення стресу під час навчально-виховного процесу, відбулася роз’яснювальна робота щодо запобігання професійним захворюванням, травмуванням на робочому місці за участю медичного працівника НВК Бурковської Л.В. та психолога  Харченко І.О.Усвідомлюючи важливість даного питання, тривалу перспективу його вирішення адміністрація закладу постійно намагається захистити і зміцнити здоровя, добробут і продуктивність як всього колективу в цілому, так і кожного учасника навчально-виховного процесу. Розуміючи природу стресів і механізмів його впливу на людину  в Созонівському НВК проводиться систематична робота по попередженню  стресів та впливу їх наслідків.